Warning: Use of undefined constant zlib - assumed 'zlib' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zm003200/_sub/ex-bodim/inc/hpage.inc on line 114
Ex-Bodim
Produkty i technologie

Zamknij Kabiny i suszarki malarskie

Zamknij Procesy odpylania

Zamknij Transport pneumatyczny odpadow

Zamknij Instalacje wentylacyjne

Zamknij Komfort klimatyczny

Zamknij Magazynowanie odpadów drzewnych

Zamknij Filtracja sprężonego powietrza

Zamknij Oczyszczanie spalin

Zamknij Układy sterowania

Cennik

Zamknij Filtry

Zamknij Wentylatory

Zamknij Silosy

Zamknij Urządzenia

Wyszukaj na stronieLicznik

 59355 odwiedzający

 1 odwiedzających online

Witaj na Ex-Bodim

Strategia działania:
Firma EX-BODIM jest niewielką firmą inżynierską, której celem jest wypełnienie luki w kontraktach między dużymi producentami lub dystrybutorami wyrobów a małymi lub średnimi inwestorami o specyficznych profilach produkcji lub unikalnych wymaganiach. Realizacja powyższego założenia osiągana jest na drodze elastycznego łączenia zakresu usług począwszy od projektowania,  własnego wykonawstwa  lub kompletacji dostaw  wybranych  wyrobów od ich producentów lub dystrybutorów  takich jak m. in. SMAY, VENTURE INDUSTRIES, FRAPOL, PROFI-WENT, POLON-ALFA, MERCOR, BELIMO do uruchomienia i serwisu kompleksowych instalacji  obróbki powietrza i ich pochodnych. Taktyka powyższa sprowadza  się do  stworzenia  dla  każdego kontraktu „grupy problemowej”,której  koordynatorem i wiodącym liderem jest firma EX-BODIM. Pozwala to  klientom firmy  uprościć procedury realizacji własnych inwestycji oraz zapewnić sobie jednolity standard wykonania kontraktu przez  jednego partnera handlowego.

Historia działalności:
Firma EX-BODIM rozpoczęła działalność w roku 1994 początkowo w formie spółki BODIM S.C., a od roku 1996 jako samodzielny podmiot gospodarczy. Początkowo zakres ofert obejmował oczyszczanie powietrza w procesach nakładania powłok ochronnych w produkcji nadwozi samochodowych oraz przy malowaniu nadwozi w rzemieślniczych warsztatach naprawczych. W  tym okresie jako jedni z nielicznych podmiotów z tej branży firma EX-BODIM posiadała własną technologię wytwarzania urządzeń do oczyszczania powietrza w procesach lakierniczych. Na początku 1997 roku została nawiązana współpraca z przedstawicielstwami duńskich firm: NORDFAB A/S i WEISS A/S, dotycząca udziału w dystrybucji instalacji zagospodarowania odpadów w zakładach produkcyjnych m. in. przemysłu drzewnego, papierniczego, odlewniczego, maszynowego itp. a także w kooperacji przy wytwarzaniu niektórych elementów w/w instalacji takich jak kanały przesyłu powietrza, układy sterowania. Współpraca ta istnieje do dnia dzisiejszego.

Zakres działań:
Obróbka powietrza, które jest głównym obszarem działania firmy EX-BODIM, obejmuje niezwykle obszerny zakres merytoryczny, na który składają się takie dziedziny jak:
 • wentylacja zajmująca się wymianą powietrza w pomieszczeniach, wykorzystując urządzenia takie jak:                 czerpnie,przewody i kanały wentylacyjne, centrale,wentylatory, regulacja przepływu powietrza, wyrzutnie.
 • odpylanie w zależności od rodzaju pyłów wymaga stosowania różnych rękawów  filtracyjnych, kaset, kartridży oraz metod ich regeneracji.
 • filtracja w zależności od stężenia zanieczyszczeń wymaga różnych metod separacji zanieczyszczeń (filtracja sucha lub mokra) oraz różnych rodzajów wymiennych filtrów,
 • ogrzewanie lub ochładzanie powietrza w określonej kubaturze pomieszczeń realizuje się przez doprowadzeniu lub odprowadzeniu z niej wymaganej energii cieplnej.
 • nawilżanie i osuszanie powietrza atmosferycznego polega na wprowadzaniu lub usuwaniu z niego określonej zawartości pary wodnej.
Ta podstawowa problematyka musi być uzupełniana o pokrewne urządzenia i technologie takie jak:
 
 • kabinosuszarki, w których następuje nakładanie powłok ochronnych lub dekoracyjnych na podłoże (metal,drewno, tworzywa sztuczne, itp.) oraz ich obróbka termiczna do uzyskania wymaganej pyłosuchości.
 • klimatyzatory, w których następuje stabilizacja temperatury i wilgotności obrabianego powietrza.
 • odzysk ciepła, proces w którym następuje przepływ energii cieplnej z powietrza usuwanego do powietrza wprowadzanego do danej wydzielonej przestrzeni.
 • komfort klimatyczny, na który składa się całokształt zjawisk powodujących uzyskanie pozytywnego oddziaływania na ciało ludzkie otaczającego go powietrza.
 • odciągi tworzą zespół elastycznych i sztywnych kanałów podłączonych do wentylatora, pozwalający usunąć z określonej strefy zanieczyszczenia drogą transportu pneumatycznego.
 • filtry rozumiane jako wymienne wkłady zatrzymujące zanieczyszczenia z powietrza jak również jako kompletne urządzenia do mechanicznego oczyszczania powietrza.
 • transport pneumatyczny, służący do przesyłu materiałów sypkich na dalekie odległości.
 • silosy, służące do magazynowania materiałów sypkich, wyposażone instalacje załadunku i wyładunku materiałów oraz zabezpieczenia przeciwwybuchowe i ochrony przeciwpożarowej.
 • wygarniacze mechaniczne i hydrauliczne służą do wyładunku magazynowanych w silosie materiałów do różnych odbiorników (kotłownia, kontener, samochód itp.).
 • przenośniki ślimakowe służą do transportu materiałów sypkich na niewielkie odległości z niewielką wydajnością.
 • kotłownie na odpady palne służą do spalenia gromadzonych materiałów własnych i obcych z zachowaniem wymaganej przepisami emisji produktów spalania.
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe służą do czasowego powstrzymywania i rozprzestrzeniania się pożaru m.in. w instalacjach wentylacyjnych.
 • sygnalizacja pożarowa służy do wykrywania i monitorowania tworzących się źródeł pożaru zarówno w instalacjach wentylacyjnych jak i w zamkniętych przestrzeniach obiektów budowlanych, urządzeniach technologicznych itp.
 
Od kilku lat zainteresowania firmy EX-BODIM skupiają się również na instalacjach zapewniających komfort klimatyczny w obiektach budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, bazujących na maksymalnym odzysku ciepła z powietrza usuwanego na zewnątrz obiektów oraz wykorzystujących termalne własności gruntów, urządzeń technicznych w obiektach oraz ciała ludzkiego. W wyniku kilkuletniej współpracy z producentami m.in. gruntowych wymienników ciepła (GWC), wymienników ciepła typu „powietrze-powietrze” oraz wdrożeniu własnych rozwiązań, firma EX-BODIM  rozpoczęła realizację na konkretne zamówienie instalacji komfortu klimatycznego w wybudowanym domu typu „pasywnego” bez tradycyjnej kotłowni lub pośrednich rozwiązań w starszych obiektach budowlanych.
Równolegle do obróbki powietrza atmosferycznego firma EX-BODIM od początku swojej działalności nawiązała współpracę z firmami zajmującymi się wytwarzaniem i dystrybucją urządzeń do filtracji sprężonego powietrza, takich jak m. in. WAN-Gdynia, CPPPREMA” S.A.- Kielce i AIRSIMEX-Gdańsk (obecnie ECO AIR-Gdynia). Bazując na produktach firm: BEA FILTRI S.p.A. oraz OFFICINE MECCANICHE INDUSTRIALI s.r.l., firma EX-BODIM oferuje zestawy filtracyjne, które oprócz filtracji pyłowej pełnią również rolę odolejaczy i osuszaczy sprężonego powietrza, zasilającego różne narzędzia i urządzenia.
 
KONTAKT I ADRES POCZTOWY FIRMY EX-BODIM

 
                                   
TELEFON / FAX:   (032) 218 61 89

Kom.:                    +48 602 317 438

 

 
^ Góra ^