Warning: Use of undefined constant zlib - assumed 'zlib' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zm003200/_sub/ex-bodim/inc/hpage.inc on line 114
Ex-Bodim - Instalacje wentylacyjne - Regulacja
Produkty i technologie

Zamknij Kabiny i suszarki malarskie

Zamknij Procesy odpylania

Zamknij Transport pneumatyczny odpadow

Zamknij Instalacje wentylacyjne

Zamknij Komfort klimatyczny

Zamknij Magazynowanie odpadów drzewnych

Zamknij Filtracja sprężonego powietrza

Zamknij Oczyszczanie spalin

Zamknij Układy sterowania

Cennik

Zamknij Filtry

Zamknij Wentylatory

Zamknij Silosy

Zamknij Urządzenia

Wyszukaj na stronieLicznik

 59355 odwiedzający

 1 odwiedzających online

Instalacje wentylacyjne - Regulacja
 REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA
 
1) Regulacja ręczna przepływu powietrza – służy do wstępnej nastawy ilości przepływającego powietrza w poszczególnych fragmentach instalacji wentylacyjnej. Realizacja za pomocą przepustnic jedno- i wielopłaszczyznowych o przekrojach prostokątnym lub kołowym, wyposażonych w ręczne mechanizmy blokujące; wykonanie zwykłe lub przeciwwybuchowe.

a/ przepustnice jednopłaszczyznowe o przekroju prostokątnym PJA – przepustnice jednopłaszczyznowe w wykonaniu zwykłym stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych prostokątnych B x H.  Przepustnice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej. Elementy mechanizmu: profilowane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Osie: aluminium, uszczelki: polipropylen.
Standardowo przepustnice uzbrojone są w obrzeża profilowe P20, P30 z narożami S20, S30 (system GEBHARD / SMITKA). Na zamówienie  przepustnice mogą być dostosowane do innych rodzajów połączeń oraz w wersji uwzględniającej izolację zewnętrzną.
Temperatura pracy przepustnic: od „-20oC” do „+90oC”, 14 wielkości wymiarowych: B x H x L = 100 / 500 x 100 / 400 x 100 / 400 mm; przepustnice posiadają Atest Higieniczny nr HK / B / 1104/ 02/2007.

b/ przepustnice jednopłaszczyznowe o przekroju kołowym PJB – przepustnice jednopłaszczyznowe w wykonaniu zwykłym stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych OD. Przepustnice wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej. Elementy mechanizmu: profilowane ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Osie: aluminium, uszczelki: polipropylen.
Standardowo przepustnice nie posiadają kołnierzy, dostosowane są do połączeń z przewodami SPIRO. Na zamówienie  przepustnice mogą być dostosowane do innych rodzajów połączeń,  w wersji uwzględniającej izolację zewnętrzną oraz w wersji przepustnicy szczelnej (uszczelka na tarczy).
Temperatura pracy przepustnic: od „-20oC” do „+90oC”, 9 wielkości wymiarowych: D x L = 80 / 500 x 80 / 500 mm; przepustnice posiadają Atest Higieniczny nr HK / B / 1104/ 02/2007.

c/ przepustnice wielopłaszczyznowe o przekroju prostokątnym PS – przepustnice wielopłaszczyznowe z łopatkami przeciwbieżnymi, w wykonaniu zwykłym przeznaczone są do montażu w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Mogą być montowane w centralach klimatyzacyjnych, w ścianach lub kanałach w celu precyzyjnej regulacji przepływu powietrza. Ze względu na konstrukcję zapewniającą wysoką szczelność przepustnice doskonale sprawują się jako urządzenia zamykające. Przepustnica posiada aprobatę techniczną COBRTI. Spełnia wymagania 2 klasy szczelności wg EN-1751. Można je stosować w instalacjach o specjalnych wymaganiach: współpraca z rekuperatorami, (przepustnice dzielone), ochrona nagrzewnic w centrali przed skutkami mrozu, wypuszczanie dymu podczas pożaru. Temperatura pracy (-40oC do +90oC).
Przepustnica żaluzjowa zbudowana jest z 4 typów profili utwardzonego AL: obudowy pionowej, poziomej, lameli (żaluzji) oraz półki pod siłownik dla wersji sterowania automatycznego). Żaluzje przepustnicy połączone są z łożyskami i kołami zębatymi wykonanymi z polipropylenu PP. System napędowy wbudowany jest w profil (obudowa pionowa). Uszczelka z igielitu stanowi uszczelnienie pomiędzy skrzydłami przepustnicy. Wszystkie części, z których zbudowana jest przepustnica spełniają wymagania klasy ekologicznej. Materiał, z którego jest zbudowana może być wyodrębniony do powtórnego wykorzystania.
Konstrukcja przepustnic z profili aluminiowych pozwala na osiągnięcie wysokiej precyzji wykonania i montażu, dzięki czemu zapewniają one szczelność w położeniu zamkniętym i minimalny opór przepływu powietrza, gdy są otwarte. Zabudowany system napędowy stwarza możliwość całkowitej izolacji zewnętrznej przepustnicy. Specjalna półka AL ułatwia montaż siłownika lub mechanizmu napędu ręcznego. Dzięki specjalnemu profilowi AL przepustnica może być dzielona w układzie pionowym i rozbudowana poziomo do wymiarów: Bmax =3000 mm, Hmax =2500 mm; długość przepustnic: L115 mm.
Przepustnice posiadają Atest Higieniczny HK/P/0888/01/2002.

d/ przepustnice wielopłaszczyznowe o przekroju prostokątnym wysokotemperaturowe PW350  – przepustnice w wykonaniu zwykłym stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu gorącego powietrza i gazów. Dopuszczalna chwilowa temperatura pracy 350oC pozwala na stosowanie tych przepustnic do odcięcia przepływu powietrza w przypadku zagrożenia pożarowego w wieżowcach, biurowcach, garażach.
Obudowa przepustnic wysokotemperaturowych w standardowej wersji wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej, a przesłony (lamele) z profilowanego aluminium; na życzenie mogą być dostarczone przepustnice, których obudowa i przesłony w całości wykonane są z blachy ocynkowanej  lub nierdzewnej .
Obudowy przepustnic maja korpus ukształtowany w formie wywiniętego kołnierza. Przesłony połączone są z łożyskami i kołami zębatymi wykonanymi z aluminium. Przepustnice wyposażone są  w półkę do montażu mechanizmu ręcznego. Wszystkie części z których zbudowane są przepustnice są odporne na wysokie temperatury i spełniają wymagania klasy ekologicznej.
Temperatura pracy przepustnic: od „-20oC” do „+350oC”, 8 wielkości wymiarowych: B x H x L = 300 / 1400 x 305 / 1405 x 115 mm.

e/ przepustnice wielopłaszczyznowe o przekroju prostokątnym przeciwwybuchowe odcinające PWIIS-Ex  – stosuje się do regulacji lub zamknięcia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych eksploatowanych w strefach zagrożonych wybuchem. Zagrożenia takie występują m.in., w zakładach chemicznych, drzewnych i lakierniczych, wytwórniach gazów itd. – czyli wszędzie, gdzie wyznaczona została strefa zagrożenia wybuchem, gdzie mogą wystąpić wybuchowe mieszaniny gazów, par, mgieł i pyłów z powietrzem.
Przepustnice przeciwwybuchowe odcinające zostały przebadane i zakwalifikowane do II grupy 2 kategorii wg PN-EN 13463-1:2003;
PN-EN 13463-5:2005, co oznacza, że są właściwe do stosowania w strefach 1 i 2 oraz 21 i 22; przepustnice posiadają certyfikat nr KDB08ATEX218, wydany przez Kopalnię Doświadczalną „BARBARA”.
Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w zakresie 2÷4 klasy wg EN-1751, dzięki specjalnym wkładkom uszczelniającym, zamontowanym na końcach piór. Napęd poszczególnych piór realizowany jest za pomocą układu dźwigni i cięgien, w układzie przeciwbieżnym lub współbieżnym.
Obudowa, pióra oraz układ dźwigni i cięgien napędowych przepustnicy PWIIS-EX wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Pióra na całej długości są wyposażone w uszczelki z PCV, a uszczelnienie między końcem a obudową zapewniają specjalne wkładki wykonane z polipropylenu.
Po jednej stronie pióra we wkładkach osadzone są osie stalowe, połączone z piórem stalowym nitem. Pióra łożyskowane są za pomocą łożysk ślizgowych, również polipropylenowych, osadzonych w obudowie. Jedna z osi jest osią napędową, natomiast przeniesienie napędu na pozostałe pióra realizowane jest za pomocą układu dźwigni i cięgien. Przepustnice wyposażono w dodatkowe sprężyste stalowe ślizgi mocowane do cięgien mechanizmu napędowego, zapewniające ich pewne połączenie elektryczne z obudową oraz zaciski uziemiające na obudowie. Dzięki takiemu rozwiązaniu uniknięto możliwości wystąpienia różnicy potencjałów między poszczególnymi elementami przepustnicy, jak i między przepustnicą a ziemią w trakcie eksploatacji.
Temperatura pracy zawiera się w granicach od „-40oC” do „+85oC” (+50oC w wersji z siłownikiem), 12 wielkości wymiarowych: B x H x L = 300 / 1400 x 305 / 1405 x 115 mm.

f/ przepustnice wielopłaszczyznowe o przekroju kołowym PCT – przepustnice w wykonaniu zwykłym stosuje się do regulacji przepływu powietrza w przewodach wentylacyjnych kołowych. Cechą charakterystyczną tej przepustnicy jest to, że w całym zakresie regulacji, realizowanym przez obrót osią napędową, wydatek powietrza przepływającego przez przepustnice zachowuje proporcjonalny spadek do stopnia otwarcia przepustnicy. W tego typu przepustnicach ustalenie pożądanego przepływu w warunkach budowy jest znacznie łatwiejsze niż w przepustnicach jednopłaszczyznowych. Powietrze za przepustnicą ma dużo korzystniejszy rozkład prędkości wewnątrz kanału niż w przepustnicach jednopłaszczyznowych; szczególnie zalecane są do regulacji instalacji o średnicach Ø250 mm.
Przepustnice wykonywane są z blachy stalowej ocynkowanej lub nierdzewnej, elementy mechanizmu (profilowane) wykonane są ze stali ocynkowanej. Standardowo przepustnice wykonywane są jako bezkołnierzowe, dostosowane do połączeń z przewodami SPIRO, na zamówienie mogą być wykonywane do innych rodzajów połączeń.
Temperatura pracy przepustnic: od „-40oC” do „+100oC”, 6 wielkości wymiarowych: D x L = 200 / 630 x 200 / 630 mm; przepustnice posiadają Atest Higieniczny nr HK / B / 1104/ 02/2007.

g/ przepustnice  soczewkowe IRIS  – przeznaczone są do montażu w kołowych ciągach instalacji wentylacyjnej nawiewnej lub wyciągowej, do regulacji natężenia przepływu powietrza, poprzez płynną zmianę średnicy wewnętrznej kryzy.
Przepustnice wykonywane są z galwanizowanej stali. Do regulacji średnicy wewnętrznej służy dźwignia ze śrubami blokującymi.
Króćce przepustnic są wymiarowo dopasowane do wewnętrznych wymiarów przewodów, a szczelność zapewniają uszczelki gumowe.
Temperatura pracy zawiera się w granicach od „-20oC” do „+80oC”, 11 wielkości wymiarowych: D x L = 80 / 800 x 110 / 270 mm.

2) Regulacja automatyczna przepływu powietrza – służy do dokładnej nastawy ilości przepływającego powietrza w poszczególnych fragmentach instalacji wentylacyjnej. Realizacja za pomocą przepustnic wielopłaszczyznowych o przekrojach prostokątnym lub kołowym, wyposażonych w  siłowniki regulacji położenia żaluzji, wykonanie zwykłe lub przeciwwybuchowe lub za pomocą regulatorów przepływu objętościowego powietrza.

a/ przepustnice wielopłaszczyznowe – rodzaje i budowa analogiczna jak w przypadku przepustnic z ręczną regulacją, zamiast ręcznego regulatora położenia żaluzji stosuje się siłowniki (elektryczne, pneumatyczne lub hydrauliczne).

b/  regulatory przepływu o przekroju prostokątnym typu RVP-P – służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyjnego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.
Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Lamele wielopłaszczyznowej przepustnicy wyposażone są w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Elementy napędu przepustnicy wykonane są z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.
Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi dynamiczny czujnik ciśnienia, pozycjoner i napęd przepustnicy. symbolu:
Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (4 pary) usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.
Temperatura pracy regulatorów: od „0oC” do „+50oC”, 8 wielkości wymiarowych: B x H x L = 200 / 1000 x 105 / 505 x 550 mm.

 c/  regulatory przepływu kołowe typu RVP-R – służą do automatycznej regulacji strumienia przepływającego przez kanały powietrza wentylacyj -
nego zarówno w części nawiewnej jak i wywiewnej instalacji. Poprzez zmianę wydatku powietrza umożliwiają stworzenie indywidualnego klimatu dla każdego z pomieszczeń w budynku, uwzględniając występowanie nierównomiernych obciążeń w tych pomieszczeniach, zależnych od ilości osób znajdujących się w pomieszczeniu, a także od zmiennych czynników zewnętrznych takich jak: zyski ciepła przez przegrody nieprzezroczyste i przezroczyste pomieszczenia w wyniku nasłonecznienia.
Obudowa oraz przesłona przepustnicy regulacyjnej wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej. Przegroda przepustnicy wyposażona jest w uszczelnienie igielitowe, dzięki któremu uzyskuje się szczelność przy całkowitym zamknięciu przegrody. Oś przegrody przepustnicy umieszczona jest w łożysku z tworzywa sztucznego. Kryza pomiarowa wykonana jest z blachy ocynkowanej, po obu jej stronach wbudowane są króćce do pomiaru ciśnienia.
Układ regulacyjno-napędowy regulatora przepływu stanowi dynamiczny czujnik ciśnienia, pozycjoner i napęd przepustnicy.
Zasada działania opiera się na pomiarze strumienia powietrza przepływającego przez regulator. Pomiar ten odbywa się za pomocą sond pomiarowych (3 pary) usytuowanych po obu stronach elementu spiętrzającego w postaci kryzy pomiarowej. Podczas przepływu powietrza przez element pomiarowy po obu jego stronach powstaje różnica ciśnień, zależna od wielkości przepływu. Wielkość ta mierzona jest za pomocą czujnika ciśnień. Wartości te zostają w regulatorze porównane z wielkością zadaną. Jeżeli wartość mierzona jest różna od wielkości zadanej siłownik przesłony regulacyjnej ustawia ją w takie położenie, aby nie występowała różnica pomiędzy wartością mierzoną a zadaną.
Temperatura pracy regulatorów: od „0oC” do „+50oC”, 7 wielkości wymiarowych: D x L = 125 / 500 x 265 / 600 mm.


Data utworzenia: 20/12/2008 @ 10:50
Ostatnie zmiany: 12/01/2009 @ 03:11
Kategoria : Instalacje wentylacyjne
Strona czytana 764 razy


Wersja do druku Wersja do druku

 
KONTAKT I ADRES POCZTOWY FIRMY EX-BODIM

 
                                   
TELEFON / FAX:   (032) 218 61 89

Kom.:                    +48 602 317 438

 

 
^ Góra ^