Warning: Use of undefined constant zlib - assumed 'zlib' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/zm003200/_sub/ex-bodim/inc/hpage.inc on line 114
Ex-Bodim - Oczyszczanie spalin - Oczyszczanie spalin z kotłowni
Produkty i technologie

Zamknij Kabiny i suszarki malarskie

Zamknij Procesy odpylania

Zamknij Transport pneumatyczny odpadow

Zamknij Instalacje wentylacyjne

Zamknij Komfort klimatyczny

Zamknij Magazynowanie odpadów drzewnych

Zamknij Filtracja sprężonego powietrza

Zamknij Oczyszczanie spalin

Zamknij Układy sterowania

Cennik

Zamknij Filtry

Zamknij Wentylatory

Zamknij Silosy

Zamknij Urządzenia

Wyszukaj na stronieLicznik

 59469 odwiedzający

 1 odwiedzających online

Oczyszczanie spalin - Oczyszczanie spalin z kotłowni
Proponowane instalacje powinno się stosować w przypadkach, kiedy emisja spalin w standartowym wyposażeniu kotłowni opalanej odpadami drzewnymi nie gwarantuje dotrzymania maksymalnych emisji spalin, wynoszących dla pyłu:150-630 [mg/Nm3], NOx: 400-650 [mg/Nm3] oraz CO: 250 [mg/Nm3] (przy O2 =11%) lub spełnienia specyficznych wymagań terenowych organów państwowych. Głównymi przyczynami tego stanu są takie czynniki, jak nadmierna ilość pyłów w paliwie (znacznie przekraczająca zakładane proporcje), nadmierny udział odpadów drewnopochodnych (płyty wiórowe, płyty MDF), nadmierna zawartość związków chemicznych w odpadach (związki azotu, chlorowce, PCV, związki impregnujące drewno, itp.).
- ODPYLANIE SPALIN.
Spaliny wyrzucane z multicyklonów kotłów, stanowiących wstępne separatory zanieczyszczeń, przepuszczane są przez łapacze iskier, a następnie ochładzane do temperatury ok. 130oC.
Proces odpylania przebiega w modułach filtracyjnych z wymiennymi wkładami w przypadku niewielkich zawartości pyłów w spalinach. W przypadku dużych ilości spalin oraz dużych zawartości pyłów, odpylanie przebiega w filtrach kasetowych, których budowę przedstawiono w zakładce ODPYLANIE. Stanowi on wstępną operację przed oczyszczaniem spalin ze związków organicznych, ponieważ złoża adsorpcyjne w tych procesach muszą być w maksymalnym stopniu chronione przed zapyleniem z uwagi na ich żywotność.
Podstawowe parametry typoszeregu filtrów kasetowych przedstawiono w poniższej tabeli. Filtry tego typu można instalować wewnątrz oraz  na zewnątrz pomieszczenia kotłowni.

Normal 0 21

                                                    TYP FILTRA PARAMETR

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

KASETOWY

ILOŚĆ ODPYLANYCH SPALIN

[m3/h]

1 980

2 420

3 960

4 840

5 940

7 260

7 920

9 680

9 900

12100

11 880

14 520

13 860

16 940

15 840

19 360

17 820

21 780

ILOŚĆ KASET

[szt]

2

4

6

8

10

12

14

16

18

POWIERZCHNIA FILRACJI

[m2]

22

44

66

88

110

132

154

176

198

REGENERACJA KASET

czynnik

sprężone powietrze

sprężone powietrze

sprężone powietrze

sprężone powietrze

sprężone powietrze

sprężone powietrze

sprężone        powietrze

sprężone        powietrze

sprężone        powietrze

ZASILANIE SPRĘŻONYM        POWIETRZEM

ilość

[m3/h]

2,0 - 2,4

4,0 - 4,8

5,9 - 7,3

7,9 - 9,7

9,9 -12,1

11,9 - 14,5

13,9 - 16,9

15,8 -19,4

17,8 - 21,8

ciśnienie

bar

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Ø wlotu

cale

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

1’’

MINIMALNA EMISJA PYŁÓW

 [mg/Nm3]

5

5

5

5

5

5

5

5

5

GABARYTY  FILTRA

L

 

 [mm]

700

1 340

1 960

2 580

3 200

3 820

4 440

5 060

5 680

B

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

1 160

H

3 125

3 085

3 085

3 130

3 130

3 130

3 365

3 365

3 365

WAGA  FILTRA

[kg]

370

519

668

854

979

1107

1 561

1 718

1 876

 
 OCZYSZCZANIE SPALIN ZE ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH.

W praktyce inżynierii oczyszczania spalin z gazowych zanieczyszczeń związkami organicznymi, dominującym procesem jest adsorpcja fizyczna. W technikach adsorpcyjnych stosowany adsorbent musi być tani, efektywny, łatwo dostępny i poddający się regeneracji lub neutralizacji. Najbardziej rozpowszechnionymi adsorbentami są: węgiel aktywny oraz zeolity hydrofobowe. Proponowane instalacje oczyszczania spalin z kotłów do spalania odpadów drzewnych bazują na adsorbencie w postaci węgla aktywnego.
W zależności od wymagań dotyczących wyłapywania ze spalin określonych związków chemicznych, stosuje się rozmaite techniki regeneracji lub neutralizacji, takich jak:
·    adsorpcja bez regeneracji węgla aktywnego (adsorbery stałe typu ADS),
·    adsorpcja z okresową/ciągłą regeneracją węgla aktywnego (adsorbery stałe do okresowej regeneracji typu ADR, adsorbery obrotowe typu ADO),
·    neutralizacja związków organicznych przez utlenianie (spalanie) – dopalanie termiczne, dopalanie katalityczne lub dopalanie regeneracyjne.
Jako podstawowe urządzenia do oczyszczania spalin ze związków chemicznych proponuje się adsorbery stałe typu ADS (patrz fotografia), ponieważ głównie usuwane związki w postaci tlenków azotu i węgla trwale wiążą się z węglem aktywnym i nie można go regenerować. Wobec tego złoże węgla, przez które przepływają oczyszczane spaliny, po maksymalnym nasyceniu się w/w związkami jest wymieniane na nowe. Adsorbery stałe mogą oczyszczać spaliny w ilości do 300 000 m3/h, posiadające temperaturę do 50oC (w określonych przypadkach do 150oC) i wilgotność względną do 80%. Budowa wewnętrzna złoża adsorpcyjnego zależy od warunków konkretnego zastosowania, ma postać cylindra, płyty lub bloku. Wielkość złoża jest dobrana tak, aby czas jego użytkowania wynosił kilka lat. Sprawność oczyszczania spalin ze związków chemicznych wynosi ponad 99%. Proponowane instalacje oczyszczania spalin zawierają także układy do odzysku ciepła z oczyszczanych spalin i wykorzystania go do różnych celów (ogrzewanie pomieszczeń nadmuchem ciepłego powietrza, dogrzewanie suszarek/pieców lub instalacje ciepłej wody użytkowej.
87.jpg
 
- WENTYLATORY ODCIĄGOWE  OCZYSZCZONYCH SPALIN.
Wentylatory odśrodkowe o samooczyszczających się, zamkniętych wirnikach, wykonanych z wysokiej jakości stali. Korpusy wentylatorów malowane farbami epoxydowymi. Napędy poprzez przekładnię pasową lub bezpośrednie, konfiguracja wentylatorów (patrz foto 3) – 1 (silnik nad wałem wirnika z łożyskami), 2 (silnik na wspólnej ramie z korpusem wentylatora)  lub 3 (silnik z kołnierzem lub na łapach z kołnierzem – wirnik wentylatora na wale silnika). Przeznaczone do transportu gazów o zawartości pyłów  do 5 g/m3, przy max. wymiarach 2 x 2 x 2 mm. W wentylatorach tych osiągnięto największą sprawność (ponad 85%), co umożliwia uzyskanie oszczędność energii do 30%. Poziom hałasu wentylatorów bez obudów dźwiękochłonnej nie przekracza 85 dB(A), zastosowanie obudów powoduje obniżenie poziomu hałasu o 15-20 dB(A). Wydajności wentylatorów odciągowych oczyszczonych spalin mieszczą się w granicach 720 – 100 800 m3/h przy całkowitym sprężu do 9 000 Pa.

 


 

Data utworzenia: 20/12/2008 @ 11:12
Ostatnie zmiany: 23/01/2009 @ 03:26
Kategoria : Oczyszczanie spalin
Strona czytana 852 razy

 
KONTAKT I ADRES POCZTOWY FIRMY EX-BODIM

 
                                   
TELEFON / FAX:   (032) 218 61 89

Kom.:                    +48 602 317 438

 

 
^ Góra ^